Welkom in Brabant!

Over ons

Met historische en industriële steden, afgewisseld door landelijk gebied, dorpen en afwisselende natuur is Brabant heel divers. Elk van de regio’s heeft een eigen karakter en eigen aanbod, maar voelt zich sterk verbonden aan de Brabantse mentaliteit: gastvrij, ondernemend en met de menselijke maat.

Ook de destinatiemarketingorganisaties in Brabant zijn divers van opzet en onderling verschillend qua werkgebied.
We hebben echter gemeenschappelijke doelen en vergelijkbare activiteiten. Door uitwisseling en bundeling organiseren we een sterker netwerk, waar iedereen van profiteert. Om deze aanpak te faciliteren is Stichting Destinatie Brabant opgericht. 

Onze partners

De opzet van de stichting is er op gericht om de diversiteit van regio’s en alle partners daarbinnen goed in beeld te brengen. Het Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers uit de vijf regio’s en Brabantbreed. De vele destinatiepartners zijn per regio via een regionale Raad van aangeslotenen betrokken.

"In Brabant werken we graag samen. Dat geeft meer kracht, meer kennis en meer kansen."

 

Download Organogram

 

Aandachts­gebieden

Kennisdeling

De partners van de stichting Destinatie Brabant hebben op veel thema’s een vergelijkbare kennisbehoefte. Het is efficiënt en effectief om die kennis collectief te organiseren. In regionale sessies of Brabantbrede bijeenkomsten kan kennis gedeeld worden en worden tegelijkertijd onderlinge netwerken versterkt.

Coproductie

Aangesloten partners van de stichting, of een deel daarvan, kunnen de behoefte hebben aan het opzetten van gezamenlijke systemen of projecten. Kosten worden gedeeld en de uitvoering wordt op elkaar afgestemd zodat meer slagkracht ontstaat. De stichting kan coproductie op diverse manieren ondersteunen: door te stimuleren, te coördineren, als opdrachtgever aan te sturen of als eigenaar te ontwikkelen.

Belangen­behartiging

De stichting zet zich in om de belangen te behartigen van de aangesloten partners. Dit heeft betrekking op de gedeelde en collectieve belangen van de toeristische en recreatieve sector in Brabant, waarbij de economische, sociale en maatschappelijke hoofdoelen centraal staan. Met input van de raad van aangeslotenen, kan het bestuur als gesprekspartner aansluiten bij beleidsmakers. Op die manier krijgt de Brabantse leisuresector een krachtiger stem en meer invloed.

Contact

 

Voorzitter
Eric Boselie
eric@eindhoven247.nl

 

Vice-voorzitter
Heleen Huisjes
heleenhuisjes@visitbrabant.com

 

Penningmeester
Rein de Laat
r.delaat@vvvnoordoostbrabant.nl

 

Secretaris
Silvia Verkroost
silvia@eindhoven247.nl